Żydowo k. Gniezna, Polska

Ekran strotex hotfloor

  • Zastosowanie:

    w instalacjach systemów wodnego ogrzewania podłogowego ( pod i za elementy grzewcze ), do zabezpieczania płyt styropianowych przed wilgocią pochodzącą od zaprawy, w pracach renowacyjnych prowadzonych w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków. Dzięki swoim wyjątkowym parametrom technicznym Strotex Hotfloor równomiernie oddaje ciepło wytwarzane w systemach ogrzewania podłogowego. Eliminuje również mostki termiczne na krawędziach podłogi ( izolacja może być ustawiona na obwodach ścian ) , redukuje liniowe straty ciepła.

  • Szerokość:

    1 m 

  • Długość:

    50 m


© 2020 QUADRO HYŻAK sp. k. ALL RIGHTS RESERVED