INDUFOL

 

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA:

Wykonanie warstwy paroizolacyjnej zabezpieczającej konstrukcję ścian, stropów oraz innych przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej.

 

DANE TECHNICZNE: 

INDUFOL
Grubość 0,2 +/- 30%
Szerokość 2m; 2,7m; 4m  +/- 0.1m lub wg zalecenia odbiorcy
Długość 25m; 50m; +/- 0.5m lub wg zalecenia odbiorcy
Materiał Polietylen, LDPE
Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłuż, nie mniej niż 56.0 [N/50mm]w poprzek, nie mniej niż 42.9 [N/50mm]
Wytrzymałość na rozdzieranie Wzdłuż, nie mniej niż 51.8 [N/50mm]w poprzek, nie mniej niż 51.1 [N/50mm]
Odporność na uderzenia 200mm PN-EN 12691:2007 metoda A
Przenikanie pary wodnej – opór dyfuzyjny pary wodnej Gęstość strumienia pary wodnej g[kg/(m2s)]Opór dyfuzyjny pary wodnej (m2sPa)/kg 2.14×10-11
Odporność na starzenie Spełnienie wymagań
Wodoszczelność przy 2kPa Spełnienie wymagań
Klasyfikacja ogniowa Klasa F