Żydowo k. Gniezna, Polska

Profil główny sufitowy cd

  • Zastosowanie:

    profil nośny konstrukcji sufitu. Rozpięty pomiędzy ścianami podłużnymi w profilu UD. Służy do wykonywania konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych.

  • Rozmiar:

    60 x 27 mm

  • Długość:

    2,6 m, 3 m, 4 m.


© 2020 QUADRO HYŻAK sp. k. ALL RIGHTS RESERVED